PROJEKT

N-Service sp. z o.o. realizuje projekt pt: „Wprowadzenie na rynek nowej usługi projektowania i budowy sieci FTTH przez spółkę N-Service Sp. z o.o. z Gdańska poprzez inwestycje w nowoczesny majątek trwały spółki” finansowany w ramach poddziałania 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest zakup wysokospecjalistycznej infrastruktury i zwiększenie konkurencyjności spółki, zwiększenie zasobów wiedzy i kompetencji w spółce oraz wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Planowanym efektem projektu N-Service sp. z o.o. jest wdrożenie na rynek nowej usługi polegającej na projektowaniu i budowie sieci szerokopasmowych, a przez to lepszy i szybszy dostęp do Internetu, nowych technologii i e-administracji przez społeczeństwo dzięki FTTH oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej terenów na których pojawią się sieci światłowodowe i wzrost bezpieczeństwa społeczeństwa oraz przedsiębiorców w cyberprzestrzeni dzięki zastosowaniu sieci FTTH.

Wartość projektu ogółem: 645 750,00 PLN, w tym:

– wydatki kwalifikowalne projektu: 525 000,00 PLN

– otrzymane dofinansowanie: 257 250,00 PLN

Projekt jest finansowany w 49% z budżetu środków europejskich.