0%

Firma N-Service zajmuje się wszystkimi możliwymi pracami związanymi ze stacjami bazowymi GSM oraz projektowaniem i budową sieci FTTH

przeglądy systemów antenowych ; przeglądy systemów asekuracji (zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości) na stacjach bazowych ; pomiary elektryczne na stacja bazowych

przeglądy budowlano – elektryczne okresowe coroczne na stacja bazowych; pomiary pionowości obiektów wieżowych ; przeglądy stacji transformatorowych zasilających stacje bazowe

naprawy telekomunikacyjne systemów radiowych (naprawy instalacji i systemów technicznych) ; drobne/małe naprawy instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych na stacjach bazowych

wykonywanie projektów budowlanych rozbudowy stacji bazowych ; wykonywanie ekspertyz technicznych obiektów budowlanych ; projektowanie i budowa sieci FTTH, wdmuchiwanie kabli światłowodowych, spawanie i pomiary światłowodów